Renovent centrale ventilatie

Met centrale ventilatie wordt de ventilatie vanuit één centrale plek geregeld. Door middel van kanalen wordt voldaan aan de ventilatiebehoefte voor de verschillende ruimten. Brink produceert centrale ventilatieproducten met warmteterugwinning.

Vraaggestuurd ventileren 2.0

Centrale ventilatiesystemen op basis van de Renovent Excellent en de Renovent Sky kunnen worden uitgevoerd met een 2-zone systeem: vraaggestuurd ventileren 2.0. Met vraaggestuurd ventileren is het mogelijk de ventilatiebehoefte af te stemmen op de actuele luchtkwaliteit in de verblijfsruimtes.

Renovent Excellent toestellen (Let op! Leverbaar tot 1 maart 2022)
Renovent Sky toestellen
Renovent Elan toestellen