Luchtverwarming regelingen

Voor een goede temperatuurregeling hebben wij een compleet programma aan thermostaten. De thermostaten zijn zodanig gekozen dat ze samen met de besturingsautomaat van de luchtverwarmer één geheel vormen. Hierdoor wordt gezorgd voor een zeer gelijkmatige ruimtetemperatuur, waarmee een perfect binnenklimaat wordt gerealiseerd.

Luchtverwarming regeling: de Brink klokthermostaat

De Brink klokthermostaat is speciaal ontwikkeld voor de Allure. De thermostaat is zeer eenvoudig te bedienen en beschikt over uitgebreide programmeermogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor de Comfortstand: Daarmee wordt de temperatuurvoeler ingeschakeld en zal de systeemventilator op een minimum luchthoeveelheid draaien zolang er geen warmtevraag is. De brander moduleert naar gelang de warmtevraag van de ruimtethermostaat.

Ook is het mogelijk om de koeling aan te zetten. Wanneer u dat doet, zal de brander niet ingeschakeld worden en blijft het toestel koelen. Wanneer er geen koelvraag is, draait de systeemventilator op een minimum aan luchthoeveelheid.

Met de Brink klokthermostaat kunt u ook een totaal van 3 verschillende voorgeprogrammeerde tijdprogramma’s instellen. Daarmee kunt u regelen dat de temperatuur op verschillende momenten van de dag automatisch ingesteld wordt.

Dit zijn nog lang niet alle mogelijkheden van dit apparaat voor luchtverwarming regeling. Zo kunt u ook een tijdelijke temperatuuraanpassing instellen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden vrijblijvend contact met ons op.

Het is belangrijk dat de klokthermostaat door een erkend installateur wordt gemonteerd en in gebruik wordt genomen. Ook de elektrische installatie mag alleen worden uitgevoerd door erkende installateurs.

Comfort zoneregeling

Een thermostaat is de meest eenvoudige regeling. Op aanvraag wordt advies gegeven over een volledige zoneregeling die aan alle wensen voor comfort tegemoet komt. Het Comfort Zone Systeem kan worden toegepast om de luchtverwarmingsinstallatie in vier of acht zones te kunnen regelen. De installatie wordt uitgebreid met een zogenaamd bypasskanaal en vier of acht thermostatisch geregelde afsluitkleppen. Deze kleppen dienen met afgeschermde kabels te worden aangestuurd. Door dit systeem wordt per zone een individuele temperatuurregeling gerealiseerd. Om een goede combinatie te maken met een Allure luchtverwarmer, is de systeemregelaar Comfort Zone beschikbaar.

Heeft u vragen over luchtverwarming regelingen? Neem dan contact op met Luchtverwarming Specialist. Wij helpen u graag!